Resor

Illustration med skog och stad och väg

VGR har verksamhet på de flesta orter i Västra Götaland och höga miljö- och hållbarhetsmål. För att underlätta din pendling och dina resor till och från samt i jobbet finns olika erbjudanden och ersättningar.

Reseersättning och traktamente

Vid tjänsteresor får du ersättning för resans kostnad. Är du på tjänsteresa över natt eller flera dygn får du dessutom traktamente.

Restidsersättning

Du får restidsersättning om du reser i jobbet utanför ordinarie arbetstid. De första 10 timmarna under en kalendervecka får du 53 procent av timlönen i färdtidsersättning. Därefter får du 80 procent av timlönen i färdtidsersättning.

Årskort på Västtrafik

För att fler ska välja att åka kollektivt erbjuder VGR dig som medarbetare möjligheten att köpa årskort hos Västtrafik. Då får du ett års resande till priset av tio månader. Årskortet gäller i 365 dagar, även i nattrafiken, och kan lånas ut. För att ta del av erbjudandet ska du vara tillsvidareanställd eller anställd i minst ett år från och med kortets startdatum. Årskortet betalas genom ett månatligt avdrag på nettolönen (lön efter skatt) som motsvarar kortets pris delat på 12 månader.

Tjänstereseförsäkring

Du är försäkrad även vid tjänsteresa, det vill säga vid en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för Västra Götalandsregionens räkning. Resor mellan bostaden och ordinarie arbetsplats är inte tjänsteresa.