Om du blir sjuk

Illustration med febertermometer

Blir du sjuk under arbetsdagen får du ledigt med bibehållen lön vid första besök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, om besöket måste ske på arbetstid. Du får sjuklön och kan även få extra utfyllnad om du tjänar du mer än Försäkringskassans inkomsttak för sjukpenning.

Sjuklön utöver lagstadgad sjuklön

Du får sjuklön om du varit anställd hos oss i minst en månad innan du blir sjuk.

  • Dag 2–14 får du sjuklön motsvarande 80 procent av ditt lönebortfall. Därefter anmäler vi sjukskrivningen till Försäkringskassan som betalar sjukersättningen.
  • Dag 15–90 får du 10 procent av din månadslön utöver ersättning från Försäkringskassan.
  • Från dag 91 och framåt ansöker du om ersättning från AFA Försäkring och får då cirka 10 procent av din månadslön från dem.

Extra utfyllnad

Tjänar du mer än Försäkringskassans inkomsttak för sjukpenning får du en utfyllnad från Västra Götalandsregionen. Utfyllnaden täcker skillnaden mellan inkomsttaket och 77,6 procent av din lön.