Pension

Illustration med högar med slantar

Alla medarbetare i VGR har rätt till tjänstepension, du har också möjlighet till löneväxling som kan vara ett förmånligt pensionssparande.

Din pension består av två eller tre delar: allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

  1. Den allmänna pensionen är lagstadgad. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) före skatt till allmän pension.
  2. Tjänstepensionen styrs av kollektivavtalet och betalas av Västra Götalandsregionen. Från och med den 1 januari 2023 har VGR ett nytt moderniserat pensionsavtal, AKAP-KR. Inbetalningarna till tjänstepensionen är 6 procent, upp till en lön motsvarande 44 375 kronor i månaden i 2022 års värde (7,5 inkomstbasbelopp). För löner över denna gräns är avsättningen 31,5 procent, upp till maxgränsen motsvarande 30 inkomstbasbelopp. Du kan även ha tjänat in tjänstepension hos andra arbetsgivare. Tjänstepensionen administreras av Pensionsvalet som är en oberoende valcentral.
  3. Ett privat pensionssparande har du ofta tecknat själv. Hos oss har du även möjlighet till löneväxling, vilket innebär att du kan avsätta en del av din bruttolön som en extra inbetalning till din tjänstepension.

Löneväxling

I VGR kan du förstärka din framtida pension genom avdrag på lönen. Systemet kallas löneväxling och sker med ett fast belopp varje månad och/eller vid enstaka tillfällen. Löneväxling kan ses som ett förmånligt pensionssparande. Utöver det belopp du löneväxlar ger VGR en extra premie på 6 procent som beräknas på löneväxlingsbeloppet. Så om du löneväxlar 1000 kronor får du 60 kronor som ett premietillägg.

Vid löneväxling skjuts beskattningen upp, det vill säga att skatten dras på lönen efter löneväxlingen och beloppet beskattas istället vid pensionsuttaget. På det sättet blir skatten lägre under tiden du löneväxlar. Skatten kan också bli lägre vid pensionstillfället eftersom pensionen är lägre än lön och brytpunkten för statlig skatt är något högre för pension än för lön. 

Löneväxling erbjuds samtliga anställda oavsett lönenivå. För anställda med lön under 7,5 prisbasbelopp respektive 8.07 inkomstbasbelopp per år kan förmåner från socialförsäkringarna påverkas negativt. De förmåner som kan försämras är sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, arbetsskadeersättning, arbetslöshetsersättning och ålderspension.