Kompetensutveckling och utbildning

Illustration med figur som strålar

Förväntningarna på en professionell och tillgänglig service från både offentliga verksamheter och näringsliv ökar från invånare, kunder och patienter. Du och dina kollegors kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en viktig fråga och en investering i en god och säker verksamhet och i ett hållbart arbetsliv.

Västra Götalandsregionens storlek och bredd ger dig möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling. Du utvecklas genom lärande i det dagliga arbetet men också genom att delta i kurser och utbildningar. 

Utbildningstjänster

Jobbar du i VGR och är grundutbildad undersköterska eller sjuksköterska? Då kan du söka en utbildningstjänst via din arbetsplats för att bli specialistundersköterska, specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Har du examen från läkarprogrammet kan du söka en utbildningstjänst hos oss för att bli AT- eller ST-läkare. Har du examen från psykologprogrammet kan du söka en utbildningstjänst för att bli legitimerad psykolog.

Karriärutvecklingsmodellen

Västra Götalandsregionens karriärutvecklingsmodell gör dig trygg och delaktig i din yrkesutveckling så att du kan lära dig mer, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Karriärutvecklingsmodellen har flera nivåer, som beskriver utvecklingen från nybörjare till erfaren expert, och tydliggör sambandet mellan kompetens, arbetsuppgifter, ansvar och lön.

Karriärutvecklingsmodellen visar vilka vägar du kan gå i ditt yrke och ser till att dina kunskaper används och tillåts utvecklas genom din individuella kompetensutvecklingsplan. Planen gör du och din chef tillsammans utifrån dina och verksamhetens förutsättningar och behov. När du utvecklar din kompetens, tar större ansvar och bidrar mer till att nå verksamhetens mål har du möjlighet till högre lön.

Karriärutvecklingsmodellen finns för följande yrkesgrupper:

  • Apotekare
  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
  • Barnmorskor
  • Biomedicinska analytiker
  • Medicinska sekreterare
  • Psykologer
  • Receptarier
  • Röntgensjuksköterskor
  • Sjuksköterskor
  • Undersköterskor, skötare och barnsköterskor.

Specialistutbildning för psykologer

Utbildningsenheten för psykologer är en del av VGR Akademin och har i uppdrag att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Det innebär utbildningsaktiviteter på specialistnivå och i det livslånga lärandet som på ett tydligt sätt lägger fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.  

Utbildningsenheten för psykologer

Utbildningstjänster

Här hittar du information om PTP-tjänstgöring och om PLUS.

PTP-tjänstgöring

PLUS – introduktion för utlandsutbildade medarbetare

VGR Akademin - utbildning och kompetensutveckling

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för fortbildning och kompetensutveckling. Hos VGR Akademin hittar du bland annat den regiongemensamma utbildningskatalogen med alla typer av fortbildning för olika yrkesgrupper och roller, exempelvis ledare och chef.

VGR Akademins webbplats