Hållbart arbetsliv

Illustration med en treklöver

Vi vill ge dig rätt förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Det handlar både om din arbetsmiljö och din personliga hälsa. Här hittar du erbjudanden och aktiviteter för att du ska må bra.

Friskvård och förebyggande arbete

VGR:s egen företagshälsovård, Hälsan & Arbetslivet, stöttar i arbetsmiljöarbetet. De arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterade. Institutet för stressmedicin (ISM) som finansieras av VGR bedriver forskning för att öka kunskapen om vad som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Den sammantagna kunskapen från ISM:s olika forskningsområden ger unika möjligheter att skapa en helhetsbild av arbetsmiljö och hälsa samt bra förutsättningar att kunna omsätta kunskap till praktik utifrån ett helhetsperspektiv.

Friskvårdsbidrag - minst 1 800 kronor

Alla medarbetare i VGR har rätt till ett årligt friskvårdsbidrag på minst 1 800 kronor om du är tillsvidareanställd. Har du en annan anställning eller anställningsform har du rätt till friskvårdsbidrag motsvarande din anställning, med utgångspunkt från 1800 kronor. Förmånen är skattefri. Du kan välja bland ett stort antal fysiska aktiviteter, som gym, bad, dans och bollsporter. Yoga, massage, kostrådgivning och hjälp med att sluta röka är andra exempel på vad du kan använda friskvårdsbidraget till. Varje förvaltning beslutar själv vad som gäller vid utbetalning av friskvårdsbidraget.

VGR är ansluten till Epassi. I appen ser du hur mycket av ditt bidrag som du har kvar och du kan söka efter friskvårdsleverantörer i hela Sverige. Med Epassi kan du utnyttja ditt friskvårdsbidrag utan att behöva göra egna utlägg eller krångla med kvitton.

Förmånscykel

Du som är tillsvidareanställd medarbetare kan via leasingavtal hyra upp till två cyklar via bruttolöneavdrag från lön (löneavdrag innan skatt) under en bindningstid på 36 månader. Därefter kan du köpa cykeln till förmånligt marknadspris, eller lämna tillbaka cykeln utan kostnad.

Tillsammans i VGR

Aktiviteter och erbjudanden som syftar till att du som medarbetare ska trivas och må bra finns samlade under namnet Tillsammans i VGR. Du kan delta på motionslopp och inspirationsdagar och få erbjudanden om kultur- och hälsoaktiviteter. På många förvaltningar finns hälsoinspiratörer till din hjälp.

Motionslopp och Regionklassikern

Varje år medverkar VGR i olika motionsevenemang. Det handlar om skidåkning, löpning eller gång, cykling och simning. Syftet är att du som medarbetare ska kunna vara med och motionera tillsammans med dina arbetskamrater.

Du som deltar i motionsloppen kan anmäla dig till vår Regionklassiker och genomföra minst en stäcka inom de fyra grenarna, i något av de valbara loppen. Du kan starta när som helst under året och i vilken ordning du vill. Under evenemangen visar vi upp våra olika verksamheter samtidigt som vi bjuder på fika, frukt och roliga aktiviteter. VGR:s eget tält är också en samlingspunkt för dig och andra regionmotionärer före och efter loppen.

För att vara med i motionsloppen anmäler du dig själv hos respektive arrangör. I Göteborgsvarvet har vi egna startgrupper vilket innebär att du har förlängd anmälningstid till lägsta avgift. Du betalar själv din anmälningsavgift men vissa förvaltningar subventionerar anmälningsavgiften i vissa lopp. Ta därför alltid reda på vad som gäller på just din arbetsplats.

Hälsoinspiratörer

Hälsa handlar inte bara om rörelse, sömn och mat, utan också om att trivas på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater, att kunna påverka och att ha möjlighet till återhämtning och kreativitet. Man ska ha det bra på jobbet, och även må bra när man är ledig. Hälsoinspiratören är en drivkraft och inspiratör för det hälsofrämjande arbetet. Tillsammans med sin chef och övriga medarbetare driver hälsoinspiratören frågor för ökad hälsa och glädje på arbetsplatsen.

Hälsoinspiratören bidrar genom att:

  • sprida kunskap om hälsofrämjande aktiviteter och arrangemang för medarbetare.
  • delta på inspirationsdagar och fortbildningar och sprida kunskaperna på arbetsplatsen.
  • ta initiativ till eller arrangera aktiviteter för att främja en hälsofrämjande arbetsplats.

VGR Tour, inspirationsdagar för medarbetare

VGR Tour är ett arrangemang för alla medarbetare i Västra Götalandsregionen med bland annat intressanta föreläsare, kulturaktiviteter och utställningar kring hälsa, kultur och livsstil.

Balans i livet

För att må bra är det viktigt med balans mellan arbete och fritid. Som medarbetare hos oss har du därför utökad semesterrätt. Som 40-åring har du 31 semesterdagar. Från och med 50 års ålder är antalet dagar 32. Du som är under 40 år har 25 semesterdagar. Alla som arbetar hos oss har rätt till semester redan under intjänandeåret.

Även på andra områden värnar vi din fritid. Förändras ditt schema med mindre än tio dagars varsel ersätts du för tid som skulle varit fritid enligt det gamla schemat. Vid jour och beredskap har du rätt till särskild ersättning. Och du får givetvis särskild ersättning om din ordinarie arbetstid är förlagd till kvällar, nätter och helger.

Yrkesgrupper som arbetar natt i direkt sjukvårdsarbete har i de flesta fall förkortad veckoarbetstid för att få vila och återhämtning.

Besök inom hälso- och sjukvården - upp till 1 200 kronor

Som medarbetare får du ersättning för alla kostnader som ryms inom högkostnadsskyddet, det vill säga upp till 1 200 kronor brutto, vid besök inom hälso- och sjukvården. Förmånen är skattepliktig.

Arbetsglasögon  

Du som normalt arbetar mer än en timma under dagen framför bildskärm får betald synundersökning och betalda arbetsglasögon om synundersökningen visar att du behöver det, om de glasögon du annars använder (privata eller andra arbetsglasögon) inte fungerar.