PTP-psykolog

Sök PTP-tjänst i VGR

VGR erbjuder PTP-tjänster på vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, habilitering och somatik. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser. Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program.

Annonser finner du på www.arbetsformedlingen.se eller
www.vgregion.se/jobb under perioden 2024-04-15 till 2024-04-31. Flest PTP-tjänster annonseras ut under april/maj tillträde 1 september och oktober/november tillträde 1 mars.

Välkommen med din ansökan!

Västra Götalandsregionen (VGR) har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare för psykologer. Genom rekrytering av PTP-psykologer vill vi säkerställa framtida behov av psykologer i Västra Götaland och erbjuda kvalitetssäkrade PTP-platser i regionen.

Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP)

Under PTP-året påbörjar PTP-psykologen sin utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. PTP ger övning och fördjupade kunskaper i yrket och dess olika ansvars- och kompetensområden på en arbetsplats och styrs av Socialstyrelsens föreskrifter för PTP.

PTP-program

Alla som gör sin PTP-tjänstgöring med anställning i Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i PTP-programmet. Programmet består av PTP-dagar som belyser olika områden inom psykologverksamheten. Tid och tillfälle ges också till reflektion om psykologrollen och till att besvara frågor som väckts under året som PTP. Du som PTP-psykolog får även möjlighet att träffa andra PTP-psykologer för att jämföra erfarenheter och skapa nätverk. PTP-programmet startar en gång i september och en gång i mars, du anmäler dig till det program som startar i anslutning till din anställning.

Information om PTP-programmet

Kvalitetssäkring av PTP-programmet

I Västra Götalandsregionen finns ett kompetensråd för psykologer vars uppgift är att arbeta för att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktigt, jämn och högkvalitativ psykologverksamhet i VGR. Som en del av detta arbete ansvarar kompetensrådet för kvalitet och uppföljning av PTP-programmet samt för fördelning av eventuella centrala medel.

PTP-programmet utvärderas kontinuerligt. PTP-programmet utvärdering VT23 (länk)

Att söka PTP-tjänst i VGR

Välkommen att söka PTP i Västra Götalandsregionen! PTP-tjänster annonseras ut kontinuerligt på www.vgregion.se/jobb. Utöver det tillsätts  PTP-tjänster i februari/mars och PTP-tjänster i september. De annonseras i november respektive april. Vi har årligen ett hundratal kvalitetscertifierade PTP-tjänster som är placerade över hela vår region. Alla som gör sin PTP-tjänstgöring i Västra Götalandsregionen erbjuds att vara med i PTP-programmet!  

www.vgregion.se/jobb

Kajsa Holm

Regionalt övergripande studierektor

Carl Anton Waltersson

PTP-studierektor Vårdcentral, samtliga geografiska områden inom Västra Götalandsregionens primärvård.

Alexis Gainza Solenzal

PTP-Studierektor Regionhälsan

Marie Hansson

PTP-Studierektor SÄS BUP

Lisa Norlin

PTP-studierektor SU Barn

Eva Jaksjö

PTP-Studierektor NU-sjukvården BUP