Kollektivtrafikplaner för stadstrafiken i Västra Götaland

En ledad elbuss från Västtrafik laddas vid ändhållplatsen.
Fotograf: Eddie Löthman

Kollektivtrafikplanerna är en del i trafikförsörjningsprogrammet. De finns för de större kollektivtrafiksnaven i Västra Götaland och tas fram tillsammans med berörda kommuner och Västtrafik.

Borås

Kollektivtrafikplan för Borås