Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kollektivtrafikens miljö- och klimatstrategi

Miljö- och klimatstrategin, en del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.

I Miljö- och klimatstrategin finns mål och inriktning och miljö- och klimatarbetet för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Strategin är en del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet och är ett viktigt underlag för Västtrafiks trafikupphandlingar. Den nuvarande Miljö- och klimatstrategin fastställdes i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018, och sträcker sig fram till år 2035. I strategin behandlas kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Positiva effekter av att fler reser kollektivt i stället för med bil behandlas inte. 

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj beskriver hur strategin ska genomföras och målen nås. 

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

Det övergripande klimatmålet är en 90-procentig minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer år 2035 jämfört med år 2006. För att detta ska nås krävs en kombination av förnybara drivmedlen el, gas och flytande biodrivmedel. Strategin innehåller även mål för energianvändning, buller och luftkvalitet.

Leif Magnusson

Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-02-10 11:44