Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Illustration av människor, bussar och tåg i stadsmiljö.
Fotograf: Gustaf Öhrnell

Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor är en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland och ersätter den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. Strategin syftar till att få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan diskriminering och verkar för att göra det möjligt för fler att resa kollektivt.

Strategin innehåller ett övergripande mål: Kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. Fem åtgärdsområden ska bidra till att nå det övergripande målet. Dessa är:

  • Ett fullt tillgängligt prioriterat nät
  • Ett gott bemötande till alla resenärer
  • Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken
  • Inkluderande kommunikation
  • Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik