Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalisering och bredband

Digitaliseringen innebär både stora möjligheter och utmaningar för privat, offentlig och ideell sektor. Ny digital teknik leder till spännande innovationer, kreativitet och effektivisering som gör att vi måste tänka om och tänka nytt.

Genom att främja utbyggnad av bredband och ge förutsättningar för en ökad digitalisering skapar vi nytta för invånare och företag. Samtidigt måste risker hanteras kring datafrågor, etik och integritet, informationssäkerhet och utmaningar kring kompetensförsörjning.

VGR driver insatser för digital utveckling bland annat genom samverkan för att göra öppna data tillgängliga och internet of things, men också för säker och hållbar digital infrastruktur i Västra Götaland.

Digitaliseringsrådet Västra Götaland håller ihop arbetet

Bredband

En robust och väl utbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning för digitaliseringen och för att det moderna samhället ska fungera.

Informationssäkerhet

Samverkan kring Informationssäkerhet ska bidra till att säkra kvalitet och trygghet i samband med digitaliseringen.

DSymbolisk bild av den uppkopplade staden

Internet of Things (IoT)

Internet of Things eller ”sakernas Internet” är en avgörande teknologi för digitalisering av vårt samhälle.

Collage med foton från områden där man har nytta av öppna data

Öppna data

Samverkan kring öppna data i Västra Götaland är en viktig del av den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering inom den regionala utvecklingsstrategin.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Kontakt digitalisering

Digitalisering pågår överallt och arbetet inom regional utveckling sker främst inom dessa avdelningar:

  • Forskning, omställning och kompetens
  • Näringsliv och innovation
  • Regional samhällsplanering

Kontakt regional utveckling

Koncernstab digitalisering 

Kontakt västsvensk kraftsamling digitalisering

Relaterat innehåll

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Näringsliv

Entreprenörskap​, platsutveckling, etablering, företagsstöd.


Senast uppdaterad: 2023-08-18 15:44