Bredband i Västra Götaland

En robust och välutbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning för att det moderna samhället ska fungera. Invånare, näringsliv och offentlig sektor är beroende av att nätet fungerar. När allt fler arbetar hemifrån måste bredbandet alltid vara uppe både i tätorter och på landsbygden.

98 procent av alla hushåll och företag i Västra Götaland ska ha tillgång till bredband med en hastighet av 1000 Mbit per sekund i båda riktningarna år 2025. Det är ett av målen i vår bredbandsstrategi och en viktig del i den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering.

Att nå kvarvarande hushåll och företag på landsbygden kommer att kräva god finansiering och stort intresse från både bredbandsbyggare och blivande kunder. Därför finns det stöd att söka fiberföreningar, stadsnät och operatörer. Potten är 1,3 miljarder kronor per år för åren 2023 - 2025.

Bredbandsstrategi

Bredbandstrategin för Västra Götaland som antogs 2018 kallas ”Bredband där du bor, verkar och vistas”. Handlingsplanen för bredband gäller 2020-2025.

Bredbandsstrategi för Västra Götaland

Bredbandskartläggning

Västra Götaland har nått långt med utbyggnaden av fiber på landsbygden, men det finns mycket kvar att göra. Post- och Telestyrelsen (PTS) gör årligen en bredbandskartläggning.

Bredbandskartläggning Västra Götaland

Stöd för bredbandsutbyggnad

Genom satsningar av VGR, kommunerna, staten och EU finns det flera stöd att söka som kan ge bättre möjligheter för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Stöd för bredbandsutbyggnad

Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur (UBit)

UBit är en samarbetsgrupp och en slags rådgivningsbyrå för VGR, länsstyrelsen och kommuner för utveckling av bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland.

UBit-gruppen

Teknikskifte i bredbandsvärlden

Under de närmaste åren kommer viktiga teknikskiften att göras både i de fasta och mobila bredbandsnäten. 

Telias gamla kopparnät som har använts för telefoni och ADSL är på väg att kopplas ner. På landsbygden är det redan till största delen redan avvecklat och fram till 2026 kommer resterande del, även i alla tätorter att sluta användas. Det innebär att de de som använder nätet för till exempel övervaknings- och larmfunktioner måste hitta nya vägar för sin kommunikation. Det kan vara via fibernät eller i mobilnäten. Läs mer på PTS webbsida.

På mobilsidan är det 2G och 3G som försvinner. 3G är till stora delar redan borta och 2G kommer att finnas kvar till slutet av 2025. För den som har IoT-funktioner (Internet of Things) gäller det att säkerställa att den framöver går i 4G eller 5G-näten istället. Läs mer på PTS webbsida.

VGRfokus artikel: Viktigt att se över sin tekniska utrustning – 2G, 3G och fasta telefonnätet tas snart ur bruk

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer