Digitaliseringsrådet i Västra Götaland

Digitaliseringsrådet är en regional arbetsgrupp som sedan 2016 har en rådgivande, utredande men också genomförande funktion. Den politiska regionala förankringen och samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) sker inom Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU).

Digitaliseringsrådet och dess styrgrupp Västgruppen föreslår hur man samverkar och arbetar synkroniserat i Västra Götaland med de områden som ingår i den regionala utvecklingsstrategin (VG2030) med fokus på Kraftsamling digitalisering.

Digitaliseringsrådet hanterar nya idéer och pågående projekt i Västra Götaland som finansieras av miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) i VGR.

Digitaliseringsrådet håller i priset för årets digitaliseringsinitiativ

Västgruppen

Arbetet i Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) bereds genom en gemensamt sammansatt tjänstemannagrupp som kallas Västgruppen. Den består av ansvariga chefer inom de olika verksamheterna i VGR samt kommunalförbundens chefer plus VästKom och Business Region Göteborg.

BHU 

Medlemmar i digitaliseringsrådet

Maria Larsson, sammankallande i Digitaliseringsrådet och samordnare Kraftsamling Digitalisering, VGR Samhällsanalys, 
E-post: maria.a.larsson@vgregion.se
Tel: 0702-17 57 63

Eric Åkerlund, VGR, regional bredbandskoordinator. 
E-post: eric.akerlund@vgregion.se
Tel: 070-536 63 06

Fredrik Edholm, Skaraborgs kommunalförbund, digitaliseringsstrateg
E-post: fredrik.edholm@skovde.se 
Tel: 0703-77 81 17

Sara Herrman, Fyrbodals kommunalförbund, digitaliseringsstrateg
E-post: sara.herrman@fyrbodal.se

Christina Thordén, Göteborgsregionen (GR), digitaliseringsstrateg
E-post: christina.thorden@goteborgsregionen.se

Dan Folkesson, Göteborgs Stad, digitaliseringsansvarig. 
E-post: dan.folkesson@intraservice.goteborg.se
Tel: 073-910 26 85

Fredrik Nilströmer, Borås stad, IT-strateg 
E-post: fredrik.nilstromer@boras.se
Tel: 0729-64 96 97

Margareta Rothell, Länsstyrelsen Västra Götalands län, utredare, Avdelningen för verksamhetsstöd 
E-post: margareta.rothell@lansstyrelsen.se
Tel: 010-22 44 604, 072-509 21 57

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde, lektor i datavetenskap
E-post: rose-mharie.ahlfeldt@his.se
Tel: 0500-44 83 28

Jens Lejhall, VGR, regionutvecklare kultur
E-post: jens.lejhall@vgregion.se
Tel: 0702-28 76 30

Staffan Lund, VGR, regionutvecklare Forskning, omställning och kompetens
E-post: staffan.lund@vgregion.se
Tel: 0700- 81 67 10
(Ersätter Andea Kostadinovic som är föräldraledig till januari 2025)

Maria Larsson

Sammankallande Digitaliseringsrådet Västra Götaland och samordnare för Kraftsamling digitalisering

Telefonnummer