Trollhättan publicerar öppen leverantörsreskontra

Uppdaterad:
Publicerad:
Händer på datortangentbord

Nu har Trollhättans Stad börjat publicera grundläggande information som öppna data om de produkter och tjänster som kommunen köper av olika leverantörer. Öppen leverantörsreskontra är självklart för en kommun som vill vara transparent och berätta för sina invånare vad pengarna går till.

Trollhättans Stad ser flera positiva effekter av att publicera öppen leverantörsreskontra. Dels kan allmänheten enkelt ta del av vilka produkter och tjänster som kommunen köper – och av vem. Det innebär en bättre service till de som vill kunna söka och sammanställa data om vad pengarna går till. Det ger även kommunen bättre möjligheter att digitalisera processen för att begära ut själva fakturorna. De som är intresserade av att få ut information om fakturor kommer att själva kunna ta fram vilka som är intressanta, och sedan beställa dessa digitalt via en e-tjänst som kommer att publiceras inom kort på Trollhättans hemsida.

Det innebär att vi nu har två kommuner i Västra Götaland som publicerar öppen leverantörsreskontra – Göteborg och Trollhättan. Men fler är på gång. I Borås är man snart redo att börja publicera öppen leverantörsreskontra och sen har vi även påbörjat detta arbete i Ale, Kungsbacka, Mölndal och Vara.

 - Detta arbete bedrivs som ett projekt inom ramen för den regionala samverkan inom öppna data i Västra Götaland, förklarar Fredrik Eriksson som är regional samordnare.

Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Dataportal Väst

 

Fredrik Eriksson

Regional samordnare för öppna data

Telefonnummer