E20

Fotograf: Kasper Dudzik/Trafikverket

E20 ska byggas färdigt till 2+2 körfält genom hela regionen

För E20 pågår en ombyggnad till mötesfri väg för hela sträckningen. I nuvarande utbyggnad byggs vägen ut med ett antal ”2+2-sträckor” och resterande görs om till mötesfria ”1+1-sträckor”. I samband medfinansieringsavtalet gavs ett löfte att
i kommande planrevideringar skapa utrymme för en helhet och bygga om till
”2+2 sträckor” för hela E20.

Om projektet Möterfri väg E20 på Trafikverkets hemsida

Bakgrundsfakta:

Målet för Västra Götalandsregionen är att E20 byggs ut till motorvägsstandard. Fram till 2025 vill regionen ha nått etappmålet om 2+2 utefter de ännu inte mötesseparerade sträckorna.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med ett antal västsvenska kommuner kommit överens om en avsiktsförklaring kring medfinansieringen av E20.

Trafikverkets studie om val av åtgärder utfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Vårgårda kommun. Studien finns för nedladdning på Trafikverkets hemsida.

Den nationella transportplanen uppdateras och kommer när den antas under våren 2018 att sträcka sig över perioden 2018-2029.