Cykelstrategi

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland antogs 2016, som en del av regional plan för transportinfrastruktur. Den innehåller vision, mål och principer för prioritering och ska vara ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder längs det statliga regionala vägnätet i Västra Götaland.

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

Cykelstrategin pekar ut vilka prioriteringsprinciper som är viktiga för att bäst ta till vara cykelns potential som transportmedel, och för att befintliga resurser ska användas på bästa sätt.

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

Cykel och kollektivtrafik förstärker varandra

Kollektivtrafiken har hög kapacitet och täcker ett stort geografiskt område, men brister ibland i flexibilitet på grund av förutbestämda linjer och tidtabeller. Cykeln är däremot ett flexibelt färdsätt när det gäller destination och tid, men brister i möjligheten att snabbt ta sig över långa avstånd.

Med en kombination av cykel och kollektivtrafik kan bristerna hos respektive färdmedel minska. Cykeln gör att upptagningsområdet för kollektivtrafiken ökar och att restiden för den första och sista kilometern minskar. Kollektivtrafiken i sin tur gör att resenärerna kan ta sig över ett betydligt större område än vad som hade varit möjligt enbart med cykel.

Integrering av cykel och kollektivtrafik - kortversion

Integrering av cykel och kollektivtrafik - huvudrapport

Aako Raoofi

Regionutvecklare

Telefonnummer