Västsvenska paketet

Marieholmstunneln öppnades för trafik den 16 december 2020 och ingår som en del avi det Västsvenska paketet.
Fotograf: Kent Eng

Västsvenska paketet ska bidra till ett starkt och attraktivt Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.

Satsningarna ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. De ska också bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen.

Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan VGR, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik och Trafikverket, som är huvudman för projektet.

Detta ingår i Västsvenska paketet:

 • Västlänken
 • Hisingsbron
 • Marieholmstunneln inklusive anslutningar
 • Kollektivtrafikåtgärder, exempelvis:
  - Nya busskörfält
  - Längre plattformar för pendeltåg 
  - Nya eller förbättrade knutpunkter vid bland annat Gamlestadstorget och .
 • Korsvägen
 • Gång- och cykelbanor
 • Nya pendelparkeringar för cykel och bil
 • Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet, exempelvis:
  - Väg 155
  - Bullerreducerande åtgärder såsom skärmar och vallar
  - Trimningsåtgärder
  - Fler körfält
  - Åtgärder i korsningar
  - Bättre trafikinformation

Samlande webbplats för Västsvenska paketet

Sofia Hellberg

Avdelningschef

Telefonnummer

Line De Verdier

Regionutvecklare

Telefonnummer