Skolmatsakademin

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk i Västra Götaland vänder sig till alla som är verksamma inom skola och skolrestaurang.

Skolmatsakademin startades 2006 av Västra Götalandsregionens miljönämnd och folkhälsokommitté för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan.

Kunskapsnätverk

Skolmatsakademins syfte är att förmedla en positiv attityd till dagens moderna skollunch och samtidigt öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.

Skolmatsakademin är ett aktivt kunskapsnätverk och är en samlande kraft för skolmatsfrågor. Dagens cirka 50 medlemmar har sina unika förutsättningar, kompetenser och smarta lösningar att inspireras av för att tillsammans utveckla skolmåltiderna.

Utvecklingsinsatser

Skolmatsakademin driver och medverkar i regionala utvecklingsprojekt med anknytning till offentliga måltider, bland annat inom områden som kompetensförsörjning och integration.

Miljö- och regionutvecklingsnämnden(MRU) i VGR är huvudfinansiär, för motsvarande medfinansiering står medverkande kommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Västra Götaland. RISE är värd för Skolmatsakademin. 

Webbplatsen finns sedan 2023 hos RISE.