Export

Tillsammans med andra organisationer hjälper Västra Götalandsregionen (VGR) företag att hitta rätt stöd och rådgivning, för både svensk och internationell marknad.

Exportcenter Väst

Exportcenter Väst består av tio västsvenska organisationer som tillsammans vägleder företag som vill sälja sin produkt eller tjänst i andra länder och hjälper västsvenska företag att starta upp, genomföra och utvärdera internationella affärer.

Exportcenter Väst är ett samarbete mellan:

  • Almi Väst/Almi Halland
  • Business Region Göteborg
  • Business Sweden
  • Exportkreditnämnden (EKN)
  • Enterprise Europe Network
  • Industriell Dynamik
  • Svensk Exportkredit (SEK)
  • Tillväxtverket
  • Västsvenska Handelskammaren
  • och VGR.

Genom att fungera som en väg in till flera aktörer kan ditt företag få tillgång till kunskap, nätverk och expertis om nya marknader. Exportcenter Väst vägleder företag rätt och ger en bra start vidare ut i världen.

Exportcenter Väst

Internationell kalender

I internationell kalender hittar du aktiviteter som hjälper ditt företag att utveckla sina internationella affärer.

Internationell kalender

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se finns information om företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Sophia Litsne

Regionutvecklare - digitalisering, cirkulära affärsmodeller, riskkapitalfrågor, exportfrågor, näringslivskontakt BRG

Telefonnummer