Nystartade innovativa företag

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept. Det ska handla om tidiga faser i gränslandet mellan utveckling och kommersialisering.

Såddfinansieringen kan täcka högst 65 procent av kostnader kopplade till utvecklingen av  produkter, tjänster eller processer som inte finns på marknaden idag. Stödet är på maximalt 850 000 kronor, i form av ett så kallat villkorslån där återbetalningen börjar när innovationen börjar ge intäkter till företaget.

Vem kan söka?

Företaget ska ha högst 10 anställda, bedriva näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor och har en affärsplan. Företaget ska vara under 5 år men stöd prioriteras till företag som är under 3 år. Företaget ska vara registrerat i Västra Götaland och avser att driva verksamheten här.

Företaget ska ha kompetens att själv eller med hjälp av kvalificerad utvecklingspartner:

  • genomföra utvecklingsinsatserna
  • påbörja en kommersialiseringsfas.

Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara avgörande för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna. Annan offentlig finansiering får inte gå till samma kostnader.

Företagets innovationshöjd ska bedömas av en tredje part. En möjlighet är att ALMI:s innovationsrådgivare gör bedömningen, en annan är att man tillhör en inkubator. innovationen ska vara skalbar och företaget ska normalt äga patent och IP-rättigheterna där sådana är relevanta.

Till vad kan jag få såddfinansiering?

Såddfinansieringen kan användas till exempelvis:

  • personalkostnader
  • kostnader för externa tjänster
  • viss teknisk utrustning som behövs för teknik-, affärs- och marknadsutveckling av det nya konceptet/produktidén
  • resor och omkostnader. 

Däremot kan vi inte lösa utmaningar som har att göra med likviditet eller investeringar i produktionsanläggningar.

Hur ansöker jag?

Notera att vi behöver en komplett ansökan för att kunna handlägga. Bilagor som alltid ska bifogas ansökan: 

  • Registreringsbevis från bolagsverket  

Du gör ansökan digitalt på Tillväxtverkets portal Min Ansökan:

Här gör du ansökan om såddlån

Utbetalning och återbetalning

Utbetalning görs löpande i efterhand till faktiska kostnader efter att aktiviteter i projektplanen har genomförts. Behöver du göra budgetförändringar så hör av dig till oss först. Därefter måste företaget lämna årlig verksamhetsredovisning till VGR som underlag för återbetalning. Räntan är 2% över referensräntan och återbetalningen är 5% av föregående års försäljning.

Utbetalningsansökan gör du på Tillväxtverkets portal Min ansökan

Här är verifikatsammanställningen, med instruktioner, för utbetalning.

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är:
- Ifylld slutrapport vid den sista utbetalningen
- Ifylld verifikatsammanställning
- Betalade fakturor
- Betalningsbevis (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)
- Lönespecifikation och utdrag från skatteverket, om löner har betalats ut.

Vi behandlar ansökningarna och utbetalningar löpande med undantag för perioden 15 Juni- 15 Augusti. Utbetalningsansökningar hanteras i mån av tid. 

Kontakt

För nya ärenden och förfrågningar, använd e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Signe Ahlsten

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Hanna Wessman

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer