Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan lämnas till små och medelstora privatägda företag som bedriver en verksamhet med vinstsyfte i stödområde 2 eller 3 i Västra Götaland.

Vem kan söka?

Stöd kan lämnas till små och medelstora privatägda företag (SMF) med högst 249 anställda som bedriver en verksamhet med vinstsyfte.

Stöd kan även lämnas till stora företag (över 249 anställda) under vissa förutsättningar.

För företag som är gemensamt ägda ska företagsgruppen ses som ett företag vid bedömning av en stödansökan.

Stöd kan lämnas till företag som har arbetsställe i stödområde i Västra Götaland.

 • Stödområde 2: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål
 • Stödområde 3: Gullspång, Karlsborg, Tibro och Töreboda.

Ett SMF-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen.

Hur mycket kan företaget söka?

Stödnivån motsvarar en andel av godkända investeringskostnaderna. Stödnivån är beroende på företagets storlek och vilket stödområde som verksamheten bedrivs i.

Stödområde 2

 • Små företag: 35 procent
 • Medelstora företag: 25 procent
 • Stora företag: 15 procent

Stödområde 3

 • Små företag: 30 procent
 • Medelstora företag: 20 procent
 • Stora företag: 10 procent

Stödnivån anpassas till vilken effekt på sysselsättningen som investeringen förväntas ge

Ansökningar under 25 000 kronor behandlas inte.

Är investeringen större än 25 mkr ska ansökan skickas in till Tillväxtverket: Regionalt investeringsstöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Hur får pengarna användas?

Stöd lämnas för nyinvesteringar i maskiner, inventarier, anläggningar, byggnader eller immateriella tillgångar. I de fall investeringen avser en begagnad maskin krävs det intyg att maskinen inte har subventionerats med offentligt stöd tidigare.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks- eller fiskeföretag.

Stöd lämnas normalt inte till handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster uteslutande riktad mot en lokal marknad. Det beror på att offentligt stöd inte kan lämnas där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

När går det att söka?

Vi behandlar ansökningarna och utbetalningar löpande med undantag för perioden 15 Juni- 15 Augusti. Utbetalningsansökningar hanteras i mån av tid. 

Ansökan

Notera att vi behöver en komplett ansökan för att kunna handlägga. Bilagor som alltid ska bifogas ansökan:

 • Årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste åren för sökanden och närstående företag samt i förekommande fall koncernredovisning.
 • Registreringsbevis från bolagsverket
 • Offerter

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. 

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan 

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är: 
- Ifylld slutrapport i samband med slutbetalning 
- Ifylld verifikatförteckning 
- Betalade fakturor, i enlighet med offerterna 
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)

Kontakt

För nya ärenden och förfrågningar, använd e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Signe Ahlsten

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Hanna Wessman

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer