Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Regeringen har beslutat om ett långsiktigt stöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt utsatta. Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Ansökan om särskilt driftstöd för kalenderår 2024 är öppen. Observera att ansökningsformuläret från och med årets ansökan är uppdaterat till nytt system.


Vem kan få stöd:

Särskilt driftstöd kan årligen lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • Beläget mer än 10 kilometer från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror eller är beläget i skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  • Har fasta lokaler och öppet på åretruntbasis (Omsättning mellan 0-2 miljoner ska butiken ha öppet minst 20/h veckan och en omsättning mellan 2-11 miljoner krävs öppettid på minst 40 h/veckan)
  • Har en nettoomsättning som uppgår till max 11 miljoner enligt det senaste årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Butiker som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service, så som drivmedel, post- eller apoteksombud samt betaltjänster, prioriteras i handläggningen av stödet.

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Läs mer om definitioner av mångsidigt utbud och dagligvaror samt hur stödet beräknas baserat på nettoomsättningen på Tillväxtverket.se.

Ansökan om särskilt driftstöd ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Butiker som inte tidigare fått stöd men anser sig uppfylla kraven ombeds ta kontakt med handläggare innan ansökan.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare

Telefonnummer