Service på landsbygden

Som näringsidkare kan du ta del av stödet till kommersiell service för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden.

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns det möjlighet för näringsidkare att ta del av olika stöd till kommersiell service, för att upprätthålla försörjning av dagligvaror och drivmedel i serviceglesa områden. Syftet är att servicen ska vara tillfredsställande för befolkningen på landsbygden.  

Stödet regleras i Förordning om stöd till kommersiell service, SFS (2000:284)

Stöd till kommersiell service

Mer information

Läs mer om insatsområden i vårt regionala serviceprogram för Västra Götaland

Tillväxtverkets webbsida Service i landsbygder

Hanna Nyroos

Regionutvecklare - Regionala serviceprogrammet

Telefonnummer