Inkubatorer

Fotograf: Stina Gränfors

Har du en idé som du tror kan utvecklas till ett framgångsrikt företag? I så fall kan en inkubator vara en hjälp på vägen. En inkubator har till uppgift att underlätta för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent, finansiering med mera. 

Inkubatorkompetens är ett nätverk i Västsverige med målet att öka förmågan till överlevnad och tillväxttakten i de bolag som sitter i inkubatorerna. Det sker bland annat genom att stärka samarbetet och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan inkubatorerna i nätverket. Anna Johansson, VGR är sammankallande. 

Inkubatorer som Västra Götalandsregionen finansierar

Brewhouse Incubator

Brewhouse är en nationell inkubator som erbjuder affärsutvecklingsstöd till entreprenörer, innovatörer och startups med fokus på musik, scen och ny teknik.
Brewhouse Incubator

Chalmers Ventures

Chalmers Ventures startar, utvecklar och finansierar forsknings- och kunskapsbaserade företag inom tech, och stöttar entreprenörer hela vägen från tidiga projektfaser till sena tillväxtfaser. Verksamheten kombinerar företags- och affärsutveckling i tidiga skeden med kvalificerad investeringsverksamhet.
Chalmers Ventures AB

GU Ventures

GU Ventures arbetar för att säkerställa nyttiggörandet av forskningsresultat från Göteborgs Universitet genom att tillhandahålla start- och utvecklingskapital samt affärskompetens. Stödet innebär alltifrån idé- och patentutveckling, uppstart av bolag, utveckling av organisation, affärsplan, marknadsplan, till styrelserepresentation samt aktivt deltagande i arbetet att attrahera nya delägare.
GU Ventures AB

Borås INK

Borås INK erbjuder affärsutvecklingsstöd för entreprenörer med innovativa idéer och är en breddinkubator för Sjuhäradsområdet. I Textile Fashion Center i centrala Borås verkar Borås Ink i ett kluster av företag, forskningsinstitut, utbildning och näringslivsorganisationer med den gemensamma visionen att vara Europas ledande science park för textil och mode.
Borås INK

Founders Loft

Founders Loft är en inkubator som arbetar med hållbarhetsdrivna startups som vill skapa förändring i samhället. Idéerna är skalbara med världen som marknad. Founders Loft erbjuder förutom inkubatorprogram ett inkluderande och kreativt co-working community i Göteborg.
Founders Loft

Science Park Skövde Startup

Science Park Skövde Startup bidrar till att utveckla, tillvarata och behålla den kompetens som genereras vid Högskolan i Skövde genom att tillhandahålla affärsutveckling och inkubatortjänster till affärsidéer med bas i Högskolan i Skövdes profilområden. Science Park Skövde är en breddinkubator för Skaraborgsområdet men är speciellt inriktade på framförallt IT och tech och dataspel.
Science Park Skövde

Innovatum Startup

Innovatum Startup erbjuder en process med de verktyg som krävs för att entreprenörer med innovativa affärsidéer ska kunna starta, bygga och utveckla nya företag. Företagen får genom inkubatorprocessen del av 4K som innebär tillgång till kontor, kompetens, kontakter och kapital. Innovatum startup fungerar som breddinkubator i Fyrbodalsområdet men har en spets mot industriell teknik och rymd.
Innovatum Science Park

Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska Science Park är en inkubator inom life science, med fokus på hälsoinnovation. Inkubatorn ger stöd till innovatörer och entreprenörer som vill utveckla lovande idéer och nya företag till internationellt framgångsrika tillväxtbolag.
Sahlgrenska Science Park

Anna Johansson

Regionutvecklare - inkubatorer och ungt entreprenörskap

Telefonnummer