Design med Omtanke 2.0 - beställarkompetens för cirkulära flöden

alt=""

I Västra Götaland pågår flera projekt där möbelbranschen ställer om till cirkulär ekonomi. Det innebär att de förlänger livslängden på sina produkter genom bland annat produktutveckling, renovering och servicetjänster. I projektet Design med Omtanke 2.0 skapades en metodik för bättre beställarkompetens i kommunerna.

Detta projekt tog avstamp i Design med Omtanke (DMO), Västra Götalandsregionens tidigare projekt kring beställarkompetens för hållbara interiörer. Här sattes fokus på kommuner som stora beställare av möbler och inredning. Syftet var att utveckla kunskap och rutiner för cirkulära möbelflöden i kommunen som ger både ekonomisk som miljömässig nytta.

Inom projektet tog man fram en metodik för hur man kan arbeta med inredningsprocessen i kommunen, kopplat till en cirkulär ekonomi och ökat återbruk. Parallellt utbildades inredningsarkitekter och lokalplanerare.

Metod för att öka cirkularitet och återbruk inom inredningsprojekt för offentlig miljö. DMO 2.0-Beställarkompetens för cirkulära möbelflöden mars 2020 (pdf)

Med kunskap och struktur som mål

Målet med DMO 2.0 var att varje kommun i Västra Götaland till år 2021 har

  • skapat en struktur med tydliga rutiner för möbelinköp
  • har en samordnare med ansvar för att koordinera arbetet inom hela sin kommun, eller för flera.

Då finns goda förutsättningar till besparingar för såväl miljön som plånboken!

Detta gjordes genom samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor för att testa och demonstrera lösningar men också stärka innovationskraften för att vidareutveckla Västra Götaland som en cirkulär arena. 

Deltagare i DMO 2.0

Projektet leddes av Skaraborgs kommunalförbund och deltagande kommuner var Ale, Borås, Falköping, Lerum, Skövde och Vänersborg. Idag är många kommuner med i projektet Cirkulär kommun för att ställa om till cirkulära möbler.

Läs mer om cirkulär ekonomi och möbler 

Nedan visas insatser och projekt som VGR initierat och som bidrar till hållbara miljöer och en mer cirkulär möbelhantering.

Design med Omtanke

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer