Design med Omtanke - för hållbara offentliga lokaler

alt=""

Varje gång ni bygger om eller investerar i era lokaler finns chans att också utveckla er verksamhet. En väl genomförd förstudie med Design med Omtanke (DMO) är nyckeln. Det blir inte dyrare. Bara bättre.

Med extra krut på förarbetet når ni resultat som bättre motsvarar era förväntningar och behov. Vi gör det tillsammans med personal och verksamhetsledning och med ett tydligt fokus på långsiktig hållbarhet. Personalen blir delaktig i ett tidigt skede, vilket sparar tid och pengar och underlättar utvecklingen av effektiva lösningar.

Tidig investering lönar sig

Genom att använda cirka 2 procent av investeringen till en bra förstudie kan resterande 98 procent användas på ett mycket smartare sätt.

Design med Omtanke är en strukturerad och konkret metod för att förändra publika miljöer utarbetad av Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med många människor inom olika verksamheter. Den har finslipats och gjorts enklare och effektivare under vägen och vi vet att den fungerar, inte minst då den använts i VGR:s egna lokaler. Vi kallar metoden Design med Omtanke (DMO).

Att använda DMO-metoden

Hållbar offentlig miljö

Design med Omtanke startades 2001 av VGR. Vårt uppdrag inom regional utveckling är att öka utbud och efterfrågan inom hållbar design för offentlig miljö. 

Design med Omtanke 2.0 handlar om att öka beställarkompetensen i kommuner.

Mer om DMO, historik och resultat

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer