Program för att bygga kompetens

Programmet beskriver VGR:s inriktning och prioriteringar för att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning och livslångt lärande inom privat och offentlig sektor i Västra Götaland. Det är ett av fyra program för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030.

Program Bygga kompetens 2022-2025 (pdf)

Insatsområden för att bygga kompetens

Programmet har fyra insatsområden där Västra Götalandsregionen har mandat och resurser att göra skillnad:

  • främja kompetensomställning och livslångt lärande
  • förbättra matchningen på arbetsmarknaden
  • tillvarata allas kompetens
  • tidiga insatser för barn och unga.

Dessa insatsområden ska bidra till att: 

  • möta teknikskiften, ökade krav på hållbarhet och arbetsmarknadens förändrade kompetensbehov
  • få en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden
  • fler människor har utbildning, sysselsättning och egen försörjning
  • fler barn och unga fullföljer sina studier.

Målgrupper för programmet

Programmet vänder sig till utbildningsanordnare, kommuner, arbetsmarknadens parter, kommunalförbund, akademi, offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället, som tillsammans med VGR verkar för att utveckla arbetsmarknaden i Västra Götaland.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.

Susanne Hammarström

Regionutvecklare - kompetensförsörjning

Telefonnummer