Program för att stärka innovationskraften

Programmet beskriver VGR:s inriktningar och prioriteringar för en stärkt innovationskraft och ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant. Det är ett av fyra program för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030.

Programmet Stärka innovationskraften är också Västra Götalands strategi för smart specialisering (S3), med syftet att förstärka regionens konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt – både inom Västra Götalands styrkeområden och inom nya områden.

Program Stärka innovationskraften 2022-2025 (pdf)

Insatsområden 

Programmet har tre insatsområden där Västra Götalandsregionen har mandat och resurser att göra skillnad:

  • främja entreprenörskap och företagande
  • accelerera forskning, test och demonstration
  • utveckla marknader och tillämpningar.

Dessa insatsområden ska bidra till: 

  • innovativa entreprenörer och företag växer på jämlika villkor,
  • idéer och lösningar som ökar takten i omställningen utvecklas i världsledande samverkansmiljöer,
  • hållbara produkter och tjänster sprids samt används.

Målgrupper för programmet

Programmet vänder sig till aktörer inom akademin, institut, näringslivet, offentlig sektor, civila samhället och andra organisationer som tillsammans med VGR vill bidra till en hållbar omställning genom samverkan i Västra Götaland.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Jenny Almkvist

Regionutvecklare - life science

Telefonnummer

Andreas Catoni

Regionutvecklare - besöksnäring, Sverige-Norge-frågor, näringslivskontakt Sjuhärad

Telefonnummer

Hans Fogelberg

Regionutvecklare - hållbar industri

Telefonnummer

Sophia Litsne

Regionutvecklare - digitalisering, cirkulära affärsmodeller, riskkapitalfrågor, exportfrågor, näringslivskontakt BRG

Telefonnummer

Jenny Sjöstedt

Regionutvecklare - cirkulära affärsmodeller, hållbart byggande

Telefonnummer