Program för att öka inkluderingen

Programmet beskriver VGR:s inriktning och prioriteringar för att bidra till att öka inkluderingen för tillit och sammanhållning i Västra Götaland. Det är ett av fyra program för genomförande av regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030.

Program Öka inkluderingen 2022-2025 (pdf) 

Insatsområden 

Programmet har fyra insatsområden där Västra Götalandsregionen har mandat och resurser att göra skillnad:

  • öka invånarnas delaktighet och inflytande i samhällets utveckling
  • främja en jämlik tillgång till sociala nätverk och mötesplatser mellan människor
  • tillvarata allas kompetens
  • tidiga insatser för barn och unga

Dessa insatsområden ska bidra till att:

  • öka tillit mellan människor, till samhället och till demokratin
  • fler människor har utbildning, sysselsättning och egen försörjning
  • barn och unga har en bra och jämlik start i livet.

Målgrupper för programmet

Programmet vänder sig till utbildningsanordnare, kommuner, arbetsmarknadens parter, kommunalförbund, akademi, offentliga parter, näringsliv och det civila samhället som tillsammans med Västra Götalandsregionen verkar för att öka inkluderingen i Västra Götaland.

Sofia Emanuelsson

Regionutvecklare

Telefonnummer