Program för att öka inkluderingen

Programmet beskriver VGR:s inriktning och prioriteringar för att bidra till att öka inkluderingen för tillit och sammanhållning i Västra Götaland. Det är ett av fyra program för genomförande av regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030.

Program Öka inkluderingen 2022-2025 (pdf) 

Insatsområden 

Programmet har fyra insatsområden där Västra Götalandsregionen har mandat och resurser att göra skillnad:

  • öka invånarnas delaktighet och inflytande i samhällets utveckling
  • främja en jämlik tillgång till sociala nätverk och mötesplatser mellan människor
  • tillvarata allas kompetens
  • tidiga insatser för barn och unga

Dessa insatsområden ska bidra till att:

  • öka tillit mellan människor, till samhället och till demokratin
  • fler människor har utbildning, sysselsättning och egen försörjning
  • barn och unga har en bra och jämlik start i livet.

Målgrupper för programmet

Programmet vänder sig till utbildningsanordnare, kommuner, arbetsmarknadens parter, kommunalförbund, akademi, offentliga parter, näringsliv och det civila samhället som tillsammans med VGR verkar för att öka inkluderingen i Västra Götaland.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.

Sofia Emanuelsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Karin Gertzén

Regionutvecklare

Telefonnummer