Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsläget
Västra Götaland

Här kan du ta del av ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Statistiken uppdateras varje vecka med siffror för varsel och arbetslöshet. Övrig statistik uppdateras månadsvis. 

Öppet arbetslösa samt i program

Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Västra Götaland i slutet av augusti 5,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Motsvarande siffra för riket var 6,6 procent. Totalt var cirka 50 700 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Det är en minskning med 12 600 personer eller 1,3 procentenheter jämfört med augusti 2021.

Av de inskrivna arbetslösa har cirka 22 700 varit utan arbete i 12 månader eller mer. Det är en minskning jämfört med augusti 2021 då motsvarande siffra var 29 000. De som varit utan arbete i mer än 24 månader, cirka 14 200 personer, ligger på en något lägre nivå än i augusti förra året. 

För arbetslöshet per delregion i Västra Götaland, se bild

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av augusti 7,3 procent (cirka 5 900 personer) av arbetskraften 18-24 år vilket är en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med augusti föregående år.  

Varsel

Under augusti månad 2022 har 272 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med 390 personer i augusti 2021. För riket totalt varslades 2 995 personer i augusti 2022. 

Sökande som fått arbete

Under augusti 2022 fick 5 200 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland arbete.

Nyanmälda lediga platser

I augusti 2022 anmäldes cirka 24 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är cirka 9 700 fler platser än i augusti föregående år.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur. 
    

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Katarina Ahlin

Regionutvecklare

Senast uppdaterad: 2020-01-30 12:29