Befolkningsprognos

Västra Götalandsregionen publicerar årligen en befolkningsframskrivning för Västra Götalands kommuner samt Kungsbacka. Årets prognos finns att ladda ner i statistikdatabasen.

En sammanfattade rapport av resultatet av årets befolkningsprognos finns att ladda ner här:

Befolkningsprognos 2024–2040: Kortversion

En längre rapport inklusive genomgång av resonemang kring antaganden i prognosen finns att ladda ner här:

Befolkningsprognos 2024–2040