Konjunkturläget

Konjunkturläget redovisar kortfattat resultatet av Konjunkturinstitutets senaste mätning av konjunkturläget i Västsverige. Rapporten uppdateras varje kvartal.

Konjunkturläget kvartal 1 2024

Det ljusnar successivt i svensk ekonomi, även om vissa orosmoln gör det svårt att sia om den närmsta framtiden. Orosmoln som i betydande utsträckning förklaras av osäkerhet och konflikter i omvärlden. De geopolitiska spänningarna består inte enbart av väpnade konflikter utan även på handelsområdet är läget besvärligt.


Det råder alltså fortsatt lågkonjunktur även om läget i svensk ekonomi förbättrades något under det första kvartalet 2024. Trots det förbättrade konjunkturläget ökar såväl konkurser som arbetslöshet något, samtidigt som det inom vissa branscher råder arbetskraftsbrist. Prognosen för svensk BNP-tillväxt har skrivits upp till 1,0 procent för 2024 och ett än bättre konjunkturläge väntas 2025. En positiv faktor är att penningpolitiken har fungerat och räntejusteringarna har bidragit till att inflationen enligt KPIF nu närmast ligger i paritet med de uppsatta målen.

Joacim Waara

Regionutvecklare

Telefonnummer