Regionrapport
- tillståndet i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen genomför regelbundet en samlad analys av tillståndet i regionen i ett invånarperspektiv. Syftet är att bidra med ett faktabaserat underlag som beskriver utveckling och utvecklingstendenser brett och på längre sikt.

< Senaste rapporten i serien:
Osvuret är bäst- Regionrapport 2023
– hållbar utveckling i Västra Götaland

Utgångspunkt är Vision Västra Götaland – Det goda livet. Invånarna och deras förutsättningar, syn på sina liv och på möjligheterna att leva ett bra liv i Västra Götaland står i centrum.

Fördjupningsrapporter

Till Regionrapporten 2018 "Vår bästa tid är nu?" tog det fram flera fördjupnings-/underlagsrapporter:

Infrastruktur och bostäder

Kompetensförsörjning

Integration

Demografi

Utbildning


Tomas Ekberg

Strateg

Telefonnummer