Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos till 2035

Den senaste utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen från sträcker sig fram till 2035 och åskådliggör utvecklingen för 54 utbildningsgrupper. I fokus står förändringar i utbud- och efterfrågan på arbetskraft och de faktorer som kan påverka både utbuds- och efterfrågesidan.

SCB publicerade våren 2022 regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser på uppdrag av Sveriges 21 regioner. I de regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna presenteras framskrivningar över tillgång och efterfrågan på utbildade samt bedömningar av arbetsmarknadsläget år 2035 per län.

Länkar till en sammanfattade rapport för alla län samt Västra Götalands prognos går att ladda ner nedan.

Sammanfattning av regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. 

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. Prognosresultat för Västra Götaland.

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland fram till år 2035 (Länk till Power BI-rapport)

VGR har även publicerat delregionala rapporter som innehåller nedbrytningar av länsprognosen gällande utbud och efterfrågan på arbetskraft fram till 2035 avseende de 54 utbildningsgrupperna:

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Fyrbodal fram till 2035.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Göteborgsregionen fram till 2035.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sjuhärad fram till 2035.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skaraborg fram till 2035.

Joacim Waara

Regionutvecklare

Jonathan Gärtner

Regionutvecklare