Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, internationalisering, forskning och förnyelse. Vi prioriterar satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling.

För mer information om hur VGR arbetar med de olika företagsstöden, läs här:

Så här arbetar VGR med företagsstöd

Stöd till nystartade företag

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept.

Service på landsbygden

Som näringsidkare kan du ta del av stödet till kommersiell service för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden.

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se finns information om företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Kontakt

För nya ärenden och förfrågningar, använd e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Våra senaste beslut

Hittills under 2024 har Västra Götalandsregionen beviljat stöd på ca 14 miljoner kronor till 41 företag i Västra Götaland. Samtliga beslut redovisas i pdf-filerna nedan och kategoriseras efter företag, stödets syfte, belopp, geografi och stödtyp. Listan för 2024 uppdateras löpande med några veckors mellanrum.