Internationaliseringscheck

Internationaliseringscheck kan sökas av befintliga företag som står inför en utveckling och behöver ta in extern kompetens genom en konsult för att satsningen ska kunna genomföras.

Västra Götaland är en av Sveriges främsta exportregioner.  Checken kan bland annat hjälpa företag att nå ut på nya marknader med hjälp av extern kompetens, utveckla en strategi för internationalisering, marknadsundersökningar med mera. Vi prioriterar satsningar som främjar hållbar utveckling inklusive klimatnytta.

Se Exportcenter Väst nedan för hur vi arbetar med export och internationalisering.

Vem kan söka?

Befintliga små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor och har två årsredovisningar. Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda och har minst en anställd på årsbasis (helårsanställd).

Vi lämnar inte stöd till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisar vi till Länsstyrelsen.   
 
Normalt stödjer vi inte företag inom handel, transport eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk för att stödet kan snedvrida den lokala konkurrensen.  

Hur mycket kan man söka?  

Stödet är på max 250 000 kronor, och får användas för att täcka högst 50  procent av kostnader för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 25 000 kronor behandlas inte.  

Hur får pengarna användas?  

Exempel på insatser: 

 • skriva en strategi för internationalisering 
 • göra marknadsundersökningar 
 • söka leverantörer i utlandet 
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning 
 • utreda patent och IPR 
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet. 
   

Checken kan inte användas till bland annat löpande affärsutveckling, materialinköp, patentansökningar, certifieringskostnader, delegationskostnader eller försäljningsinsatser.   

När går det att söka? 

 
Ansökningar bereds och beslutas löpande med undantag för perioden 15 Juni- 15 Augusti. Utbetalningsansökningar hanteras i mån av tid. 

Ansökan 

Notera att vi behöver en komplett ansökan för att kunna handlägga. Bilagor som alltid ska bifogas ansökan: 

 • Årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste åren för sökanden och och närstående företag samt i förekommande fall koncernredovisning.  
 • Registreringsbevis från bolagsverket  
 • Offerter  

Du skickar din ansökan via Min ansökan 

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs här om EU:s definition. 

Utbetalning 

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. 

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan 

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är:

Går du i export-tankar?

Exportcenter Väst består av tio västsvenska organisationer som ger Information och rådgivning om export.

Signe Ahlsten

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Hanna Wessman

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer