Styrelsen för Folktandvården

Styrelsen för Folktandvården ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Västra Götalandsregionens folktandvård.

I folktandvårdens uppgifter ingår att

  • ansvara för att lagar och avtal följs
  • vården bedrivs med professionell kompetens
  • ta beslut om investeringar och utrustning
  • rapportera om verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.

Styrelsen ansvarar också för specialistutbildning av tandläkare samt behandlar forsknings- och utvecklingsfrågor och personalfrågor.