Styrelsen för Närhälsan

Den nära vården är ett begrepp för alla invånare och upplevelsen av nära vård är central på många sätt. Varje invånare ska i sin vardag, oavsett var den befinner sig, kunna få kontakt med vården på det sätt den önskar och när den önskar. Primärvården är plattformen tillsammans med den kommunala hemsjukvården.

Styrelsen för Närhälsans uppdrag är att tillse att Västra Götalandsregionens vårdvalsenheter är konkurrenskraftiga och effektiva. Närhälsan ska ligga i framkant när det gäller metodutveckling, kvalitet och i användandet av modern teknik. Primärvården har en avgörande roll i utvecklingen av den nära vården och ett sammanhållet vårdsystem.