Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Västra Götalandsregionen och Region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård fritt inom området.

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner Norra, Uppsala-Örebro, Stockholm-Gotland, Sydöstra, Södra samt Västra. För den Västra sjukvårdsregionen sker samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de norra kommunerna (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) av Region Halland. Samverkansnämnden är ett politiskt samverkansorgan som har en rådgivande och rekommenderande funktion. Nämndens uppgift är att handha, utveckla och följa upp den samverkan som regleras i samverkansavtalet. Ordförandeskapet är uppdelat i halva mandatperioden där Västra Götalandsregionen innehar ordförandeskapet 2019-2020 och Region Halland 2021-2022.

Cancervård i Västra sjukvårdsregionen

En verksamhet i Västra Sjukvårdsregionen är Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) som är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin.

Kalender

Sammanträden i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

6 november 2020, kl 9.30-12, Barncancercentrum i Västra Sverige, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, 416 85 Göteborg

11 december 2020, kl 9.30-12, Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, 411 17 Göteborg 

Presidiemöten i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

22 oktober kl 8-10, Nya regionens hus: Rum 7.126 (8), Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg

23 november kl 10-12, Nya regionens hus: Rum 7.126 (8), Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg  

 

Fredrik Bärg

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Kansliansvarig Samverkansnämnden i Västra Sjukvårdsregionen och kontaktperson för Västra Sjukvårdsregionen

Workshop för Västra och Södra sjukvårdsregionerna

Titel

Senast uppdaterad: 2019-01-21 11:20