Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Västra Götalandsregionen och Region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård fritt inom området.

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner Norra, Uppsala-Örebro, Stockholm-Gotland, Sydöstra, Södra samt Västra. För den västra sjukvårdsregionen sker samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de norra kommunerna (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg) av Region Halland. Samverkansnämnden är ett politiskt samverkansorgan som har en rådgivande och rekommenderande funktion. Nämndens uppgift är att handha, utveckla och följa upp den samverkan som regleras i samverkansavtalet. Ordförandeskapet är uppdelat i halva mandatperioden där Region Halland innehar ordförandeskapet 2017-2018.

Cancervård i Västra Sjukvårdsregionen

En verksamhet i Västra Sjukvårdsregionen är Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) som är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin.

Kalender

Sammanträden i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

20 december 2018 kl 9-12, Elite Plaza, Västra Hamngatan 3, 404 22 Göteborg

1 mars 2019, kl 13-15, Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28, 302 73, Halmstad

12 april 2019, kl 09.30-14, Göteborg

14 juni 2019, kl 10-14, Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24-26, 432 41 Varberg

6 september 2019, kl 09.30-14, RCC Väst, Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg

8 november 2019, kl 09.30-14, Göteborg

13 december 2019, kl 09.30-12, Göteborg 

Presidiemöte i Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-25 08:43