Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ och arbetar med strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett invånar- och regionövergripande perspektiv med fokus på invånarnas tillgång till jämlik hälso- och sjukvård.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar utifrån ett konkurrensneutralt förhållningssätt och har uppdraget att verka för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, tandvård och folkhälsa i Västra Götaland.

Nämnden ansvarar för att ta fram måldokument och strategiska planer för den övergripande och långsiktiga inriktningen inom hälso- och sjukvård, tandvård och folkhälsa samt besluta om och följa upp tillhörande planer. Dessa planer ska utgå från vårdens kunskap och innehåll och beakta resurs- och investeringsbehov, kompetensförsörjning, vårdutbudsstruktur och horisontella prioriteringar. Måldokument och planer ligger till grund för den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, avtal och fördelning av nämndens budget till utförarna.

Den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att följa upp och till regionfullmäktige analysera och rapportera hur den regionfinansierade hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen svarar upp mot måldokument och strategiska planer och samhällsuppdrag.

Den strategiska nämnden ska vid behov ta fram förslag till uppdatering av måldokument och strategiska planer. Den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens och de delregionala nämndernas uppföljning utgör underlag för denna analys och rapportering.

Beredningar

Beredningen för psykisk hälsa

Beredningen för nära vård

Kontakt

Politiker i strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd

Ansvarig tjänsteperson: Karin Loström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

E-post: strategisk.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se 

Sammanträden

22
sep

Sammanträde strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Plats: DIGITALT
Ort:
04
okt

Sammanträde strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Plats: Sessionssalen Residenset Vänersborg
Ort: Vänersborg
09
nov

Sammanträde strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Plats: Lokal Lejonet RHG
Ort: Göteborg
  1. Nästa

Rebecca Andersson

Nämndsamordnare

Ben Norman

Nämndsamordnare

Senast uppdaterad: 2023-06-29 15:43