Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alla Nyheter

Nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid. För några år sedan ledde smittspårningar av klamydia till olika hem för vård och boende, så kallade HVB. Man upptäckte då att en liten grupp ungdomar stod för en stor del av all klamydia. Det handlade om unga med stor sexuell ohälsa men som vården inte riktigt uppmärksammat tidigare. Den här upptäckten la grunden till SEXIT.

I en osäker tid som denna finns det anledning att ta reda på hur grupper som redan är sårbara drabbas, när hälso- och sjukvården är mer otillgänglig än tidigare. En ny undersökning ska nu ta reda på hur den transspecifika vården påverkas

I fasta relationer, där personer ändå träffas och är nära varandra, är det inga problem att ha sex även under covid-19-utbrottet. Men det finns andra säkra alternativ som fungerar för alla.

När en pandemi pågår, människor håller distans och vårdens drop-in-mottagningar håller stängt, vad händer då med de sexuellt överförbara infektionerna? KSH vill uppmana medarbetare inom vården att påminna patienter om att det går att både beställa provtagningskit och få hjälp med behandling online.

Covid-19-pandemin innebär rejäla utmaningar för den som vill träffa nya människor, och kraven på social distans gör det svårare för oss att tillfredsställa behovet av fysisk närhet. Här får du tips på läsning och lyssning på detta tema.

Höstens master class tar sig an ämnet pornografi som tema i samtal med patienter. Master class som metod går ut på att en mindre grupp yrkesverksamma träffas under några timmar och diskuterar ett tema mer på djupet.

Nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid: Det här avsnittet handlar om skadereduktion i relation till chemsex. Chemsex innebär att ta droger i sexuellt syfte, ett fenomen som har ökat i Sverige de senaste åren.

Vi är mitt i en global kris. Coronaviruset sprids över världen och vår vardag har drastiskt förändrats. Det här avsnittet handlar om hur coronakrisen påverkar vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Nu finns årets första nummer av SRHR-nytt ute. Temat är barns sexualitet, och vi intervjuar bland annat Frida Särén, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, om hur vi kan prata med barn om sexualitet på ett bra sätt.

På grund av covid-19-situationen ställer Kunskapscentrum för sexuell hälsa in alla utbildningar som innebär fysiska träffar under april och maj.

Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer och riskerar därför att fara särskilt illa under covid-19-pandemin. Hos VKV finns material att ladda ner, som synliggör att vi inom hälso- och sjukvården har kunskap om våld.

Nytt poddavsnitt: Har du någon gång blivit filmad mot din vilja? Har någon rört dig på ett sätt som inte känns bra? Har du blivit lurad av någon på nätet?

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen antog nyligen en strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för alla människors välmående. Området omfattar samtliga av regionens invånare genom hela livet. Arbetet med att ta fram strategin har letts av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en av Regionhälsans verksamheter.

Nytt poddavsnitt: Den 1 januari blev barnkonventionen lag i Sverige. I samband med det släpper Sex på arbetstid två avsnitt om barn och barns rättigheter. Det här avsnittet handlar om barns sexuella utveckling och i nästa program #23 pratar vi om barn och sexuella övergrepp. Gäst i avsnittet är Åsa Kastbom, överläkare i psykiatri och bland annat verksam på BUP Elefanten i Linköping.

Nytt poddavsnitt: Sekundär traumatisering innebär att behandlare, som i sitt arbete lyssnar på berättelser om trauman, utvecklar liknande symtom som sina patienter. Behandlare som arbetar med personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp löper större risk att drabbas än de som arbetar med andra typer av trauman.

Normer kring kön och sexualitet präglar hela vårt samhälle, även hälso- och sjukvården. Att bryta mot dessa normer kan ha stor påverkan på vår hälsa och vår benägenhet att söka vård. I den här filmen beskriver vi varför det är viktigt att vi inom hälso- och sjukvården blir mer medvetna om dessa normer och hur vi kan motverka dom.

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om arbetsterapi.

Vi söker dig som är i slutet av dina studier. Din bakgrund är inom ett ämnesområde relevant för enhetens arbete, till exempel hälso- och sjukvård, folkhälsovetenskap eller pedagogik.

Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:10