Covid-19 inte längre smittspårningspliktig men oförändrad indikation för provtagning

Publicerad:

Från den 15 mars 2023 är covid-19 inte längre en smittspårningspliktig sjukdom enligt beslut av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens indikation för provtagning har däremot inte ändrats.

Det betyder att patienter och omsorgstagare med symtom på covid-19 i slutenvård och kommunal vård och omsorg fortfarande bör provtas eftersom provsvaret har betydelse för vårdhygieniska åtgärder. Det är fortfarande ofta relevant att smittspåra i dessa miljöer.

Läs mer i regionens uppdaterade rutiner:

Vårdhygiens regionala rutin covid-19

Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer nås här:

Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg

Kontakt vid frågor:
Ingemar Qvarfordt, medicinsk rådgivare, Koncernkontoret VGR
ingemar.qvarfordt@vgregion.se