Nya och uppdaterade indikatorer i Primärvårdskvalitet

Publicerad:

Från 1 februari har Medrave uppdaterat PrimärvårdsKvalitet med 2023 års indikatorer.

Det väsentligaste förändringarna är:

  • Samtliga indikatorer avseende Levnadsvanor är nya.
  • Nya indikatorer gällande bensår, diabetes.
  • Snävare definition gällande diagnoser för demens, depression och ångest-indikatorer.
  • Diagnosen tumbasartros är tillagd på indikatorer gällande förekomst och artrosskola.
  • Gränssnittet för mångbesökare på rehabenhet är ändrat till 21 istället för 41.

Indikatorlistor, diagnoskoder, foldrar - Primärvårdskvalitet -SKR går att läsa mer.

Lathund för vilka KVÅ-koder som ska användas:

Lathund för KVÅ i HUGIN och Primärvårdskvalitet för Vårdval Rehab

Lathund KVÅ-koder Vårdval Vårdcentral

Kontakt vid frågor:
emil.johansson@vgregion.se