Bok med redovisning av forskningsbaserad metodutveckling

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu har det kommit en bok om redovisning av forskningsbaserad metodutveckling från Göteborgs univeristet (GU)
Vårdsamordnare vid psykiska ohälsa i primärvården (PDF)
- Forskning, organisation och implementering