Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som arbetar som vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Regional medicinsk riktlinje (RMR) november 2020

Forskning

Redovisning av forskningsbaserad metodutveckling
Vårdsamordnare vid psykisk ohälsa i primärvården (PDF)

Svenska:
MADRS-S  -Depression
GAD - 7     - Ångest
KEDS 9 -   - Stressrelaterad psykisk ohälsa
AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test
DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test

Andra språkgrupper:
DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test

Persiska:
MADRS-S - Depression
Gad - 7      - Ångest

Engelska:
Gad - 7     - Ångest

Somaliska:
GAD - 7    - Ångest

Tunisisk arabiska:
GAD - 7     - Ångest

Patientavgift för vårdsamordnare:
Patientavgift

Vårdgivarwebben:
Terapigrupp psykiatri

Länkar till annat material:
Hälsocoach online

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har samanställt en hemsida med infomation i samband med Covid-19. Där finns ochså råd och länkar för olika målgrupper och behov. 
Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)
Övriga utbildningar

Regionala medicinska riktlinjer:
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Depression
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Ångestsjukdomar
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR-Insomni

Våld i nära relationer:
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer - VKV 
Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning. RMR
Våld i nära relationer - indikationer och handläggning. RMR
Kvinnofridslinjen - Hemsida 
Barn som anhöriga. RMR
Utbildning om våld i nära relationer - webbutbildning.

Jämlik vård, med fokus på personer med migrationsbakgrund.
Information och verktyg:
Hälsa i Sveriges aktiviteter Hälsoinformation och hälsostöd.
Informationsmaterial om hälsa i Sverige inom VGR.
Screening för psykisk ohälsa, RHS 13.Formulär RHS
Gruppstöd ex Teaching Recovery Technique.
DSM-5 Kulturformuleringsintervju: KFI
KomHIT flyktning: bildstöd

Presentation om vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården
PowePoint presentation vårdsamordnare  

Webbcafé 4 februari kl 8.30 – 10.00

Webbcaféet kommer att innehålla information, erfarenhetsutbyte mellan vårdsamordnare, samt en kortföreläsning.
Tema: Ångestsyndrom.
Anmälan Webbcafe 4 februari 

Webbcafé 25 mars kl 8.30 – 10.00

Webbcaféet kommer att innehålla information, erfarenhetsutbyte mellan vårdsamordnare, samt en kortföreläsning.
Tema: Riskbruk av droger
Anmälan Webbcafe 25 mars 

Webbcafé 18 maj kl 8.30 – 10.00

Webbcaféet kommer att innehålla information, erfarenhetsutbyte mellan vårdsamordnare, samt en kortföreläsning.
Tema: ej satt än
Anmälan Webbcafe 18 maj

Senast uppdaterad: 2018-09-07 12:02