Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som arbetar som vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Regional medicinsk riktlinje (RMR) december 2018

Svenska:
MADRS-S  -Depression
GAD - 7     - Ångest
KEDS 9 -   - Stressrelaterad psykisk ohälsa
AUDIT - Alcohol Use Disorders Identifcation Test
DUDIT - Drug Use Disorders Identifcation Test

Andra språkgrupper:
DUDIT - Drug Use Disorders Identifcation Test

Persiska:
MADRS-S - Depression
Gad - 7      - Ångest

Engelska:
Gad - 7     - Ångest

Somaliska:
GAD - 7    - Ångest

Tunisisk arabiska:
GAD - 7     - Ångest

Patientavgift för vårdsamordnare:
Patientavgift

Vårdgivarwebben:
Terapigrupp psykiatri

Länkar till annat material:
Hälsocoach online

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)
Övriga utbildningar

Regionala medicinska riktlinjer:
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Depression
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Ångestsjukdomar
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR-Insomni

Våld i nära relationer:
Västra Götalandsregionens kompetencentrum om våld i nära relationer - VKV 
Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning. RMR
Våld i nära relationer - indikationer och handläggning. RMR
Kvinnofridslinjen - Hemsida 
Barn som anhöriga. RMR
Utbildning om våld i nära relationer - webbutbildning.

Jämlik vård, med fokus på personer med migrationsbakgrund.
Information och verktyg:
Hälsa i Sveriges aktiviteter Hälsoinformation och hälsostöd.
Informationsmaterial om hälsa i Sverige inom VGR.
Screening för psykisk ohälsa, RHS 13.Formulär RHS
Gruppstöd ex Teaching Recovery Technique.
DSM-5 Kulturformuleringsintervju: KFI
KomHIT flyktning: bildstöd

Presentation om vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården
PowePoint precentation vårdsamordanre  

Utvecklingsdag den 20 oktober, kl 9.30 – 14.00

Teman under dagen är äldre och psykisk ohälsa, samt digitala vårdtjänster.

Medverkande föreläsare är:
Maria Magnil Molinder, allmänläkare, med dr
Anne Ingeborg Berg, leg.psykolog, Äldrepsykiatrisk mottagning, SU, docent Psykologiska Institutionen, GU
Elisabet Rothenberg, biträdande professor, PhD, Högskolan Kristianstad 
Per Cronberg, projektledare, Projektkontoret VGR
Anmälan Utvecklingsdag 20 oktober

Metoddag med Tema smärta den 18 november, kl 10.00 – 12.00

Föreläsningar om arbetet med denna patientgrupp i teamet på vårdcentralen.

Medverkar gör
Anna Bergenheim, Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, FoU primärvård
Louise Samson, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Capio Amhult
Anmälan Metoddag Tema smärta 18 november

Metoddag med Tema riskbruk den 2 december, kl 9.00 – 12.00

Föreläsning kring skadligt bruk av droger och av spel. Metoddagen vänder sig i första hand till vårdsamordnare som gått utbildning HT 2019 och HT 2020.

Medverkar gör:
Eva Hallberg, Regionutvecklare, uppdrag missbruk och beroende, Koncernkontoret
Annika Hofstedt, enhetschef, Regional enhet för spelberoende, SU
Patrik Axelsson, Rådgivare, Spelberoendes förening Göteborg / Trollhättan
Anmälan Metoddag Tema Riskbruk 2 december

Webbcafé 9 december kl 8.30 – 10.00

Webbcaféet kommer att innehålla information, erfarenhetsutbyte mellan vårdsamordnare, samt en kortföreläsning.
Anmälan Webbcafe 9 december

Senast uppdaterad: 2020-09-23 08:43