Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bakgrund

Bakgrund till funktionen
Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Västra Götalandsregionen har beslutat att det ska finnas vårdsamordnare psykisk ohälsa på vårdcentralerna.

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Under ett år lider drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa, vilket motsvarar närmare 20 procent av arbetskraften.

Merparten av vuxna som drabbas av nedstämdhet och depression, oro och ångest söker och får sin behandling inom primärvården.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom (2017), anger att det vid vård av personer med depression eller ångestsyndrom är särskilt viktigt med kontinuitet och tillgänglighet, vilket är grundförutsättningar för en individuellt anpassad och god vård genom hela sjukdomsförloppet. Ett sätt att tillgodose detta inom primärvården kan enligt riktlinjerna vara att det finns en vårdsamordnare som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer med depression eller ångestsyndrom.

Sedan 2015 har det i regionen, pågått forskning och utveckling av funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården. Detta har skett i nära samarbete mellan VGR och Göteborgs Universitet.

Göteborgs Universitet har gjort en vetenskaplig utvärdering. Den vetenskapliga studien publicerad 2018, är den första studien i Sverige som visar att en vårdsamordnarfunktion på vårdcentralen kan ge ökad kvalitet i vården i form av hög tillgänglighet och hög kontinuitet för patienter med depression. De patienter som hade kontakt med vårdsamordnare tillfrisknade snabbare. De återgick också till arbetet tidigare. På de vårdcentraler som infört vårdsamordnare är både läkare och chefer nöjda Det är också patienterna. Ytterligare resutaltat från den vetenskapliga utvärderingen publiceras kontinuerligt. Se Forskning

Senast uppdaterad: 2019-06-28 11:06