Utredningen om Nära vård lyfter fram vårdsamordnare som ett bra arbetssätt

Uppdaterad:
Publicerad:

Utredningen God och nära vård med Anna Nergårdh som särskild utredare, lämnade i januari sitt delbetänkande Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:16. I utredningen beskrivs hur primärvården på ett bättre sätt skulle kunna ta emot och behandla personer med psykisk ohälsa. Arbetet bör organiseras på ett effektivt sätt och enligt bästa tillgängliga kunskap. Ett bra sätt är att använda sig av funktionen vårdsamordnare och att organisera psykosociala team. VGR:s arbete med vårdsamordnare lyfts fram i utredningen som det tydligaste dokumenterade och beforskade exemplet i svenskt sammanhang.

Läs mer i utredningen:
God och nära vård – Rätt stöd till psykisk, SOU 2021:6 (gov.se)

Lyssna på Anna Nergårdh i Näravårdpodden när hon berättar om sitt betänkande:
Avsnitt 25 - Om Primärvårdens roll för den psykiska hälsan - SKR