Godkänd nominering till RPT Ohälsam vikt barn

Många händer i luften

Nominering till Regionalt processteam Ohälsosam vikt hos barn är godkänd. Regionala samo­­rdning för kunskapsstyrning (RESAK) har förordat att bejaka inkommen nominering från ordförande Niklas Segerdahl i det regionala programområdet, RPO Barn och ungdomars hälsa. Hälso- och sjukvårdsdirektören för Västra Götalandsregionen har godkänt tillsättningen.

Ordförande för RPO Barn och ungdomars hälsa tillsätter RPT-ordförande, RPT-koordinator och RPT-teammedlemmar enligt rutin för kunskapsstyrning.