Regionalt processteam Diabetes planerar starta hösten 2019

Tidigare Diabetesrådet omvandlas till Regionalt processteam Diabetes under Regonalt programområde Endokrina sjukdomar. Uppstartsmöte planeras hösten 2019. Processteamets uppdrag är att förbättra diabetesvården för invånarna i Västra Götalandsregionen i dialog med regionala och nationella strukturer för kunskapsstyrning.