Patient med intyg E112 eller S2

Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift som för bosatta. Gäller även utlandssvenskar från annat EU/EES-land.

Kopia ska tas av uppvisat intyg.