Patient med EU-kort eller provisoriskt intyg

Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift, samma som bosatta betalar. Gäller även utlandssvenskar från annat EU/EES-land.

En kvinna som kan visa ett giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har rätt till all vård som blir nödvändig på grund av graviditet. Det gäller även förlossning, förutsatt att avsikten med vistelsen i Sverige inte är att söka förlossningsvård.

Kopia ska tas av uppvisat EU-kort eller provisoriskt intyg.

Hur ser ett EU-kort ut?